Barnrum

Barnpassning medans du tränar

Barnrummet är alltid öppet under Karma Träningscenters öppettider, och finns till för de föräldrar som tränar på Karma Träningscenters anläggning. 

Barnpassning

  • Måndag till torsdag kl 16.30-19.00
  • Barnet får vistas max 90 min i barnrummet, högst 1 gång per dag.
  • Plats bokas i receptionen SENAST kl. 18.00 dagen innan. Söndagar senast kl. 16.00. Tel: 0278-24200.
  • Barn i åldrarna 3 månader – 8 år
  • Max 5 barn i taget
  • Endast friska barn får vistas i barnrummet. Har barnet varit sjuk måste det vara symptomfritt i minst två dagar.
  • Föräldern måste alltid finnas i Karma Träningscenters lokaler under tiden barnet vistas i barnrummet.
  • Personalen tar hand om barnet i barnrummet men föräldern är alltid huvudansvarig under vistelsen på Karma Träningscenter.

Med reservation för ändringar.