Barnrum

Barnrummet är alltid öppet under Karma Träningscenters öppettider, och finns till för de föräldrar som tränar på Karma Träningscenters anläggning. Måndag till Torsdag 16.30-19.00 erbjuds även barnpassning.

Barnpassning

• Måndag till torsdag kl 16.30-19.00
• Barnet får vistas max 90 min i barnrummet, högst 1 gång per dag.
• Plats bokas i receptionen SENAST kl. 18.00 dagen innan. Söndagar senast kl. 16.00. Tel: 0278-24200.
• Barn i åldrarna 3 månader - 8 år
• Max 5 barn i taget
• Endast friska barn får vistas i barnrummet. Har barnet varit sjuk måste det vara symptomfritt i minst två dagar.
• Föräldern måste alltid finnas i Karma Träningscenters lokaler under tiden barnet vistas i barnrummet.
• Personalen tar hand om barnet i barnrummet men föräldern är alltid huvudansvarig under vistelsen på Karma Träningscenter.

Med reservation för ändringar.