Anti Doping Policy

Vi på Karma Träningscenter accepterar inte och tar avstånd från bruk av doping och narkotika. Om vi misstänker bruk eller försäljning av otillåtna preparat vidtar vi åtgärder enligt vår handlingsplan.

Misstänker du bruk eller försäljning av doping eller narkotika, vänligen kontakta personalen.

/ Personalen på Karma Träningscenter